Nina Kauppinen

  • Valtiotieteen lisensiaatti, lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoissosiaalityöntekijä
  • Tunnekeskeinen (EFT) paripsykoterapeutti
  • Voimavarakeskeinen perhepsykoterapeutti
  • Lastensuojelun edunvalvoja
  • Perheasioiden sovittelija
  • Integratiivinen työnohjaaja

Ninalla on pitkä työkokemus sosiaalityöntekijän erilaisista tehtävistä kuten lastensuojelu, huoltoriitalausunnot, perheasian sovittelu, toimeentulotuki ja päihdetyö. Viimeiset 12 vuotta hän on työskennellyt perheneuvonnassa pariterapian, perheasiain sovittelun, erotyöskentelyjen ja eroryhmien parissa.

Nina on työskennellyt myös nettiperheneuvojana Rakkausklinikalla ja blogistina Rakkauden ammattilaisissa sekä kirjoittanut artikkeleita Hyvä Kysymys -sivustolle.

Tutustu myös Ninan lisensiaattityöhön.

Ninan ajanvaraus Väestöliiton kautta tai sähköpostitse nina.kauppinen@circleoflight.fi