Nina Kauppinen

  • Valtiotieteen lisensiaatti, lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoissosiaalityöntekijä
  • Tunnekeskeinen (EFT) paripsykoterapeutti
  • Voimavarakeskeinen perhepsykoterapeutti
  • Lastensuojelun edunvalvoja
  • Perheasioiden sovittelija

Ninalla on pitkä työkokemus sosiaalityöntekijän erilaisista tehtävistä kuten lastensuojelu, huoltoriitalausunnot, perheasian sovittelu, toimeentulotuki ja päihdetyö. Viimeiset seitsemän vuotta hän on työskennellyt perheneuvonnassa pariterapian, perheasiain sovittelun, erotyöskentelyjen ja eroryhmien parissa. Vuoden 2018 alusta lähtien Nina on työskennellyt myös nettiperheneuvojana Rakkausklinikalla ja blogistina Rakkauden ammattilaisissa. Tutustu myös Ninan lisensiaattityöhön.

Ninan ajanvaraus Väestöliiton kautta tai sähköpostitse nina.kauppinen@circleoflight.fi