Psykoterapiaa Turussa

Tunnekeskeinen pariterapia eli EFT (Emotionally Focused Therapy) on kanadalaisen Susan Johnsonin työryhmän kehittämä pariterapiamuoto. EFT perustuu pääasiassa kiintymyssuhdeteoriaan, systeemiseen lähestymistapaan sekä Carl Rogersin asiakaslähtöiseen psykoterapiaan.

Tunnekeskeisen pariterapian tavoitteena on tutkia parisuhteen negatiivista vuorovaikutuskehää ja saada se pysähtymään. Tavoitteena on myös oppia uusia tapoja vuorovaikutukseen ja saada aikaan pysyvä muutos parisuhteessa. Uudenlainen tapa olla yhteydessä toisiinsa syntyy kun puolisot pystyvät luottamaan ja tukeutumaan toisiinsa entisten suojautumismekanismien sijaan. Uudelleen löytyneen yhteyden ja läheisyyden avulla he pystyvät ratkomaan arkisia ristiriitojaan uudelta turvalliselta pohjalta. Tunnekeskeinen pariterapia pyrkii siis luomaan turvallista kiintymyssuhdetta puolisoiden välille.

EFT on pariterapiatutkimusten mukaan tuloksellinen ja vaikuttava terapiamuoto. Seitsemän kymmenestä parista hyötyy tunnekeskeisestä pariterapiasta. Terapian jälkeen muutos on myös suhteellisen pysyvä.

Tunnekeskeinen pariterapia sopii pariskunnille, jotka ovat motivoituneita työskentelemään parisuhteen parantamiseksi. Terapia ei sovellu tilanteisiin, joissa parisuhdetta kuormittaa hoitamaton riippuvuusongelma tai jos toinen osapuoli on jo tehnyt eropäätöksen. EFT vaatii myös pitkäjänteistä sitoutumista. Tapaamisia on hyvä olla viikon välein ja hoidot ovat noin 20 kerran pituisia.

Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä (Aaltonen Jukka, Duodecimin terveyskirjasto). Perheterapian tavoitteena on perheen haitallisten vuorovaikutuskuvioiden muuttuminen.

Voimavarakeskeinen pari- ja perheterapia pitää sisällään dialogisia, narratiivisia, systeemisiä ja ratkaisukeskeisiä elementtejä. Voimavarakeskeisten perheterapeuttisten keskustelujen avulla jaetaan kokemuksia, tullaan kuulluksi ja löydetään ymmärrystä vuorovaikutuskuvioihin. Keskustelun avulla synnytetään dialogia perheenjäsenten tai parin välille. Hyvin keskeistä on löytää vahvuuksia parisuhteesta tai perheestä ja positiivista näkökulmaa ja voimavaroja arkeen.

Perheterapian kokoonpanot voivat vaihdella koko perheen tapaamisista yhden perheenjäsenen tapaamiseen. Tavallisia kokoonpanoja ovat myös vanhempien tapaaminen, lasten tapaamiset ilman vanhempia tai toisen vanhemman ja yhden lapsen tapaamisiin. Tapaamiset räätälöidään tarpeen mukaan.

Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan tilanteen taustoihin ja selvitetään toiveita ja tavoitteita terapialle. Pari- tai perheterapiaistunnon kesto on 90 minuuttia. Jos tarvitaan yksilökäyntejä, niiden kesto on 60 minuuttia. Tapaamisia on kahden tai kolmen viikon välein, tarvittaessa useamminkin. Terapiajaksojen pituus riippuu luonnollisesti ongelmien luonteesta, mutta yleensä käyntijaksot ovat viidestä kymmeneen käyntikertaan.

Erovanhemmuuden tukeminen ja eron jälkeinen yksilötyöskentely – Nina Kauppinen

Joskus on tarvetta pohtia parisuhteen jatkamisen edellytyksiä. Parikeskustelujen tavoitteena voi olla päätös siitä erotako vai ei. Apua tarvitaan myös joskus siihen, kuinka erota niin, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille.

Yhteistyövanhemmuuden rakentamiseen on tarjolla 5-7 kerran paketti, joihin sisältyy eroavan/eronneen parein tapaamisten lisäksi yksilötapaamiset ja mahdollisesti lasten tapaamisia. Työote erovanhemmuuden tukemisessa on sovitteleva, sopimuksiin pyrkivä ja psykoedukatiivinen tunnetason työskentelyä unohtamatta.

Joskus apua tarvitaan myös yksin erosta selviytymiseen. Yksilökäynnit, konsultaatiot ja muu eroon liittyvä tuki räätälöidään tilanteen mukaan.

Ajanvaraus sähköpostitse nina.kauppinen@circleoflight.fi

Tällä hetkellä Circle of Lightissa ei valitettavasti ole tilaa uusille psykoterapia-asiakkaille.